Cao su Sông Bé có gì trước thềm IPO?

09/01/2020 00:46

 

Ngày 25/09 vừa qua, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký đấu giá 41 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (SORUCO), giá khởi điểm 10,000 đồng/cp, thời gian tổ chức buổi đấu giá dự kiến ngày 25/10/2018.

SORUCO tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Sông Bé (cũ), được thành lập ngày 16/06/1983. Sau một số lần sáp nhập và chia tách, vào ngày 01/07/2010, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé được ra đời.

SORUCO hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mủ cao su. 80% sản phẩm của Công ty được tiêu thụ ở thị trường trong nước.

 

 

Tính đến 01/01/2017, SORUCO có 2 công ty liên kết là CTCP BOT Quốc lộ 13 An Lộc Hoa Lư và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bình Phước. Tuy nhiên, khoản đầu tư vào Khu công nghiệp Sài Gòn – Bình Phước đã được SORUCO lập dự phòng toàn bộ.

Năm 2016, SORUCA có doanh thu thuần hơn 223 tỷ đồng; trong đó, doanh thu mủ cao su là 166 tỷ đồng, doanh thu thu phí là 28.8 tỷ đồng và doanh thu cáp treo 1.2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 126.5 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận khác lên đến 158 tỷ đồng.

 

 

Trong năm 2018, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 249 tỷ đồng, trong đó mủ cao su là 157 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng nhiều cho các năm tính tới 2022.

 

 

Tính đến 01/01/2017, SORUCO có tổng tài sản gần 987 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn là 827.5 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 444 tỷ đồng chiếm gần 54% tài sản dài hạn. Công ty có vốn chủ sở hữu hơn 566 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm sau khi cổ phần hóa và đánh giá lại giá trị thực tế doanh nghiệp, Công ty xác định lại vốn điều lệ gần 1,231 tỷ đồng.