Giới thiệu

   

   

   

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ
Tên tiếng Anh: SONG BE RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Tên tiếng tắt: SORUCO
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Trụ sở chính: QL 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại: (0271)3.667.249
Fax: (0271)3.667.260

Website:

www.caosusongbe.vn

   

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHÀN CAO SU SÔNG BÉ:

   

   –  Công ty cổ phần Cao su Sông Bé có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật; tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Công ty Cổ phần cao su Sông Bé thừa kế các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé trước khi chuyển đổi.

   

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

   

    + Trồng cây cao su (Mã ngành 0125 – chính).

   

    +  Trồng cây lâu năm khác (Mã ngành 0129).

   

    +  Trồng cây hằng năm khác (Mã ngành 0119).

   

    +  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh (Mã ngành 2013)..

   

    +  Trồng cây hằng năm khác (Mã ngành 0119).

   

    +  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: bán buôn cao su, phân bón, hóa chất, chất dẻo dạng nguyên sinh, tơ, xơ, sợi dệt, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại – Mã ngành 4669).