Tầm nhìn sứ mệnh

31/12/2019 10:36

   

Bình phước là tỉnh nằm trong khu vực Đông Nam Bộ có điều kiện khí hậu nhiệt đới ổn định thích hợp để trồng các loại cây như : cao su, điều, tiêu, cà phê, vv. Ngoài những yếu tố về khí hậu và thổ nhưỡng, các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của UBND tỉnh để nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Bình Phước và với nguồn nhân lao động tại chổ dồi dào là một yếu tố quan trọng để Bình Phước khẳng định được ưu thế của mình. Qua những các yếu tố nêu trên cho thấy cơ hội phát triển cho các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cũng như các Doanh nghiệp muốn đầu tư vào Bình Phước là rất lớn.

   

Do vậy, trong thời gian tới Công ty xác định chủ yếu vẫn là phát triển cây Cao su, bên cạnh đó cũng phát triển một số nghành nghề khác theo định hướng phát triển chung của tỉnh:

   

Về Nông nghiệp: Triển khai công tác chăm sóc, khai thác 5.300 cao su tại NT Bù Đốp, NT Nghĩa Trung, NT Nha Bích, NT Lộc Thạnh.

   

Về Công nghiệp : Tiếp tục liên doanh thực hiện dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư với Công ty CP ĐT PT hạ tầng KT Becamex – Bình Phước. Xây dựng đường giao thông đoạn từ An Lộc – Hoa Lư(30km) theo hình thức BOT và thực hiện thu phí.

   

Về Dịch vụ: Xây dựng khu du lịch sinh thái rừng đầu nguồn Minh Thành với diện tích 23 ha.

   

Khi đưa ra các mục tiêu chiến lược, Công ty đã lường trước các rủi ro, các diễn biến giá cả của thị trường, và đã được UBND tỉnh xem xét. Hơn nữa trong quá trình triển khai và thực hiện các mục tiêu luôn được kiểm tra chặt chẽû, xem xét thường xuyên và kết quả đạt được của kế hoạch sản xuất kinh trong những năm qua vì thế khả năng các mục tiêu chiến lược của Công ty từ 2015 – 2020 sẽ đạt được khoản 90%.

   

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước về đầu tư và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp.