Cao su Sông Bé đại hội cổ đông lần thứ I

09/01/2020 00:54

 

BP – Ngày 26-12, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ I/2018. Dự đại hội có lãnh đạo các sở, ngành cùng 121 cổ đông đại diện.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp tỉnh, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ của doanh nghiệp (DN). Từ tháng 5-2017, Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty đã xúc tiến các thủ tục pháp lý và thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị DN. Đồng thời, thực hiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng trên sàn giao dịch với 40 nhà đầu tư chiến lược mua thành công, trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội cũng thông tin về Quyết định số 937/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty và quy chế bầu cử hội đồng quản trị, kiểm soát viên; chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần BOT quốc lộ 13 An Lộc – Hoa Lư. Công bố điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty và hội đồng cổ đông biểu quyết với vốn điều lệ hơn 821 tỷ đồng, chia làm 82.103.496 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần 10 ngàn đồng). Hiện vốn nhà nước còn nắm giữ hơn 97,3%, cổ phần bán công khai cho các nhà đầu tư thông thường gần 2%…

Hội đồng cổ đông cũng thống nhất kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể: Quản lý vườn cây hơn 5.035 ha, có 3.776 ha cho khai thác đạt sản lượng tiêu thụ 8.000 tấn (sản phẩm mủ 3L), tổng doanh thu 300 tỷ đồng, nộp thuế nhà nước 20 tỷ đồng..

Cổ đông tham dự đã bỏ phiếu bầu ra 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ số phiếu biểu quyết cao. Theo đó, bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Đông Dần, Phó bí thư Đảng ủy giữ chức Tổng giám đốc và bà Trần Thị Ngọc Liên làm Trưởng ban Kiểm soát.