Tin Công ty

TB 49 Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Sông Bé

09/06/2023, 08:55

TB 49 Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Sông Bé

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu trồng cây keo lai xen cây cao su diện tích 118,92 ha tại TK 97,99,216 thuộc NT Lộc Thạnh

06/06/2023, 08:37

Thông báo mời chào giá cạnh tranh_gói thầu trồng cây keo lai xen cây cao su diện tích 118,92 ha tại TK 97,99,216 thuộc NT Lộc Thạnh

Thông Báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Mua dầu Tường An 1L, bột ngọt Ajinomoto 400g, đường mía Biên Hòa cao cấp 1kg, sữa lon Vinamilk Ông Thọ”

22/05/2023, 15:20

TB mời chào giá cạnh tranh gói thầu Mua dầu Tường An 1L, bột ngọt Ajinomoto 400g, đường mía Biên Hòa cao cấp 1kg, sữa lon Vinamilk Ông Thọ

THÔNG BÁO: Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé tháng 5/2023

16/05/2023, 16:10

TB 39 Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé tháng 5.2023

TB 35: V.v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền khai thác mủ cao su, diện tịch 40,45 ha thuộc TK 99 NT Lộc Thạnh – Cty CP Cao su Sông Bé

09/05/2023, 16:08

09.5.2023 TB 35 V.v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền khai thác mủ cao su, diện tịch 40,45 ha thuộc TK 99 NT Lộc Thạnh – Cty CP Cao su Sông Bé