Thông tin nội bộ

Nghị Quyết 02 Về Việc Thay Đổi Vốn Điều Lệ Của Công Ty Cổ Phần Cao Su Sông Bé

01/01/2020, 00:59

NGHỊ QUYẾT 2 BIÊN BẢN 02 Vv KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng trồng (Giá Tỵ) tại NT Nha Bích và gỗ rừng trồng Keo tại NT Nghĩa Trung

01/01/2020, 00:50

THÔNG BÁO TƯ VẤN THIẾT LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

01/01/2020, 00:33

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Báo cáo tài chính 3 tháng năm 2019

01/01/2020, 00:22

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

31/12/2019, 12:07

TB chốt danh sách cổ đông

Thông báo mời tổ chức bán đấu giá cây cao su thanh lý năm 2019

19/10/2018, 15:32

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 135,60 ha, như sau:…

Thông báo bán đấu giá mủ cao su rớt hạn

20/09/2018, 07:49

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Mủ cao su rớt hạng (các loại: SVR 10, SVR 5, SVR CV 50, SVR CV 60) – Tổng số lượng:…

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

19/07/2018, 15:13

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

Thông báo bán đấu giá quyền khai thác mủ cao su thanh lý tái canh năm 2019

26/06/2018, 13:58

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su thanh lý tái canh 2019   1.Tên tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su thanh lý tái canh…

Thông báo mời thầu tổ chức bán đấu giá 2018

16/05/2018, 09:50

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 586 cây. Giá khởi điểm: 197.797.027 đồng; tiền đạt trước: 30.000.000 đồng…