Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé công bố thông tin

22/09/2017 02:26

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 117/CSSB-KTTC ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

File đính kèm:

– Thông tin bổ sung (P1)

– Thông tin bổ sung (P2)

– Thông tin bổ sung (P3)