Nghị Quyết 01_HĐQT thông qua việc điều chỉnh chứng khoán từ “chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “chứng khoán tự do chuyển nhượng” cho 707.296 cổ phần thuộc 628 cổ đông của Công ty CP Cao su Sông Bé

11/02/2022 10:09

18.01.2022 NQ 01_HĐQT