Nghị Quyết 19 Hội đồng quản trị Vv thống nhất bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền đất hằng năm và hệ thống xử lý nước thải của Cty Quốc Việt tại NMCB Tham Rớt

09/09/2020 11:11

NQ 19_HĐQT