NÔNG TRƯỜNG NGHĨA TRUNG

01/01/2020 14:09

  
 
NÔNG TRƯỜNG NGHĨA TRUNG
 

Địa chỉ:  Xã Nghĩa Trung – Huyện Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước

 

 

– Ngày tháng thành lập:  11/2008

– Từ tháng 11/2008 Công ty Lâm Nghiệp Bình Phước được sáp nhập vào công ty Cao Su Sông Bé theo quyết định UBNN Tỉnh Bình Phước cho đến nay và được đổi tên thành Nông Trường Nghĩa Trung.

– Diện tích rừng và đất rừng, vườn cây cao su do NLT quản lý tính đến 02/2013:

+ Tổng diện tích tự nhiên: 14.424,7 ha. Trong đó:

* Diện tích thuê, liên doanh: 7.678,73 ha.

* Diện tích đất giao khoán: 346,15 ha (khoán 21:229,09 ha; khoán 1119: 54,1 ha; khoán theo 01 CP: 63 ha).

* Diện tích giao 134 và các dự án định canh định cư: 477,79 ha.

* Diện tích NLT trồng cao su: 2.284,24 ha, trồng từ năm 2003 đến nay.

* Diện tích có rừng: 747,11 ha (rừng hiện còn: 450,32 ha; bị xâm canh: 296,79 ha).

* Diện tích đất khác: 2.890,68 ha.

Thành tích Thi đua Khen thưởng:

– Nhận được nhiều bằng khen của tỉnh Bình Phước dành cho tập thể và cá nhân.

Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Bí thư Chi bộ:

– Nguyễn Vinh Quang (1987- 08/2009)

– Lê Hồng Thanh (09/2009- 07/2012)

– Nguyễn Tân Xuân: Từ 08/2012 đến nay

Ban Giám đốc:

Giám đốc:

– Nguyễn Vinh Quang (1987- 08/2009)

– Nguyễn Tân Xuân: Từ 08/2012 đến nay

Phó Giám đốc:

– Lê Thanh Chương (Từ 11/2006 – 10/2009)

– Nguyễn Phúc Quyết (Từ 11/2006 đến nay)

– Trần Bình Phước (Từ 09/2009 đến nay)

– Nguyễn Sỹ Lam (Từ 04/2013 đến nay)

Lãnh đạo Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn:

– Nguyễn Phúc Quyết (Từ 11/2006 đến nay)

Lãnh đạo Đoàn TNCS HCM:

Bí thư:

– Nguyễn Phúc Quyết (2001 – 06/2004)

– Từ Xuân Lâm (06/2004 – 06/2006)

– Đàm Minh Huế (06/2006 – 06/2012)

– Nguyễn Mạnh Hoàng (06/2012 đến nay)

 

HÌNH ẢNH NÔNG TRƯỜNG NGHĨA TRUNG