NÔNG TRƯỜNG NHA BÍCH

01/01/2020 15:16

  
 
NÔNG TRƯỜNG NHA BÍCH
 

Địa chỉ:  Xã Minh Thắng – Huyện Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước

 

 

 

– Ngày tháng thành lập:  12/1983

 

– Diện tích: 844,24 ha

 

– Năng suất vườn cây: 2,12 ha (năng suất năm 2012).

 

– Tổng số cán bộ công nhân viên: 327 người được chia thành 12 tổ, trong đó có 8 tổ khai thác, tổ BVTV, đội bảo vệ, tổ văn phòng, tổ giao nhận mủ – máy kéo.

 

– Lĩnh vực hoạt động: chăm sóc vườn cây kinh doanh và khai thác mủ cao su, bảo vệ tài sản Nhà nước và thành quả lao động, quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng giá tỵ.

 

Thành tích khen thưởng:

 

– Tập thể:

 

   + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

   + Cờ thi đua của UBND tỉnh, cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Sông Bé, LĐLĐ tỉnh Sông Bé (cũ), tỉnh Bình Phước.

 

– Cá nhân:

 

   + 15 chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 3 bằng khen của Tỉnh ủy, hơn 100 lượt cá nhân được tặng bằng khen UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Sông Bé (cũ) và tỉnh Bình Phước.

 

 

HÌNH ẢNH NÔNG TRƯỜNG NHA BÍCH