Thông báo bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý

22/01/2018 09:14

THÔNG BÁO

 

Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 113,84 ha, như sau:

* Địa điểm vườn cây đấu giá:

+ Nông trường cao su Xa Mát thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

+ Nông trường cao su Tân Hiệp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

+ Nông trường cao su Bổ Túc thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

*  Tổng giá trị khởi điểm đấu giá: 56.264.000.000 đồng

* Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm, uy tín và được Sở Tư pháp nơi Tổ chức đấu giá hoạt động cấp phép hoạt động; Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh và phù hợp quy định Pháp luật.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Đến 15h00, ngày 25/01/2018 tại Phòng KHĐT – Công ty CP cao su Tân Biên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng KHĐT – Công ty CP cao su Tân Biên, xã Tân Hiệp, huyên Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763875190.