Thông báo đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

04/11/2022 09:32

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/HĐ-DVĐGTS ngày 02/11/2022 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản:
1. 
Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Địa chỉ: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3. Tài sản đấu giá05 xe ô tô các loại, số chỗ ngồi: 05 chỗ của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được phép đăng ký lưu hành và được đấu giá riêng lẻ theo từng chiếc. Tình trạng xe: Các xe đang trong quá trình sử dụng.

Có Danh sách chi tiết kèm theo

4 Tổng giá khởi điểm: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/11/2022 đến 16h00 ngày 18/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

5.2. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé từ ngày 03/11/2022 đến 16h00 ngày 18/11/2022.

5.3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 17/11/2022 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Khách hàng liên hệ anh Phan Trung Dũng – SĐT: 0919010710 để được hướng dẫn xem tài sản.

5.4. Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 03/11/2022 đến 16h00 ngày 18/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

5.5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 08h30 phút ngày 21/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

6. Hình thức, phương thức đấu giá

  • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
  • Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá

  • Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
  • Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 1041 0000 41055 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh tỉnh Bình Phước từ ngày 16/11/2022 đến 16h00 ngày 18/11/2022. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
  • Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:
TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 150.000
2 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và  không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp đi đăng ký (Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.
  • Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và Giấy phép kinh doanh(Nếu là tổ chức) có chứng thực.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá đúng thời gian quy định, mọi trường hợp quá thời gian quy định thì không được giải quyết.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860.216.

File đính kèm: Thông Báo 91