TT.DVĐGTS thông báo đấu giá tài sản do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. chuyển giao đấu giá

09/01/2020 01:06

 

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 07/HĐ-DVĐGTS ngày 09/7/2019 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước –  thông báo đấu giá tài sản sau

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé – Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá

Tài sản là hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ trong tổng số vốn Công ty cổ phần Cao su Sông Bé đã đầu tư vào Công ty Cổ phần  BOT Quốc lộ 13 An Lộc – Hoa Lư, tương đương 30% vốn điều lệ của công ty Cổ phần  BOT Quốc lộ 13 An Lộc – Hoa Lư. (Thời hạn thu phí đến hết ngày 15/02/2042)

– Giá khởi điểm: 41.343.145.200đ (Bốn  mươi mốt tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, một trăm bốn mươi lăm ngàn, hai trăm đồng)

– Nguồn gốc tài sản: Tài sản là hạ tầng đường bộ và quyền thu phí giao thông đường bộ thuộc cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

3. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá

– Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

– Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ anh Dũng, SĐT liên hệ: 0919.010.710, để được hướng dẫn xem tài sản.

– Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 10/7/2019 đến 16h00 ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính).

– Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 10/7/2019 đến 16h00 ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính), tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

– Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 9h00 phút ngày 02/8/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

– Hình thức đấu giá:  Đấu giá gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành (Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước). Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

– Giá trả tối thiểu:41.343.145.200đ (Bốn  mươi mốt tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, một trăm bốn mươi lăm ngàn, hai trăm đồng)

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

Hồ sơ, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính

– Đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

– CMND/ Sổ hộ khẩu/ Thẻ căn cước và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính.

– Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

– Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

– SĐT: 02713.860. 216.