Tin Công ty

Văn bản Về việc Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

01/07/2021, 15:02

CV 05 Vv Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Nghị Quyết HĐQT Về việc thống nhất chi tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

14/06/2021, 07:48

11.6.2021 NQ 10 họp HĐQT thống nhất chi tiền ủng hộ Covid-19

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

09/06/2021, 10:58

Thong báo về việc bán đấu giá tài sản

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

01/06/2021, 09:34

TB Vv Bán đáu giá tài sản

Quy Định Về Hoạt Động “Tổ An toàn Covid -19”

31/05/2021, 16:25

31.05.2021 QyĐ 01 Về hoạt động Tổ an toàn Covid – 19

Quyết Định Về Việc Thành Lập “Tổ An toàn Covid -19”

31/05/2021, 16:24

31.05.2021 QĐ 244 Vv thành lập Tổ an toàn Covid – 19

Báo cáo giải trình Về việc chậm công bố thông tin

27/05/2021, 08:14

BC 15 Giải trình Vv chậm công bố thông tin