Thông báo mời chào giá cạnh tranh 2 gói thầu: (1) Vật tư, CCDC khai thác mủ cao su và (2) Chén sành hứng mủ Latex Sản phẩm

Thông báo mời chào giá cạnh tranh 2 gói thầu: (1) Vật tư, CCDC khai thác mủ cao su và (2) Chén sành hứng mủ Latex Tin sự kiện

Hình ảnh công ty