Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu Dầu ăn 1L, bột ngọt Ajinomoto, đường mía Biên Hòa, sữa lon Ông Thọ Sản phẩm

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu Dầu ăn 1L, bột ngọt Ajinomoto, đường mía Biên Hòa, sữa lon Ông Thọ Tin sự kiện

Hình ảnh công ty